Barnglaukom

Insamlingen startades den 22 nov 2016 av Maria Daniel.

1. Att bilda ett svenskt nätverk för barn med glaukom för att öka information och stöd till familjen. 2. Verka för en central, snabb uppföljning och behandling för alla i landet. 3. Finansiellt stöd gällande egenkontroller ex inköp av Icare home. 4. Årligt stipendium till forskare inom barnglaukom både grundforskning och olika behandlingsalternativ.

Givare

Emma Norman, Maria Daniel

Insamlat belopp: 2250 kr

Bidra till insamlingen...