Engelholmsfonden (tappdystrofi)

Insamlingen startades den 19 april 2017 av Josefin Engelholm.

Båda våra sönder Lycke och Viggo har diagnosen tappdystrofi (vår dotter Lisa-Li är ännu för liten för att vi ska veta om hon är drabbad). Diagnosen är en ärftlig degenerativ ögonsjukdom som gör att synen gradvis försämras och idag leder till blindhet. Vårt enda hopp är forskning och alla insamlade pengar kommer att gå till detta. Hjälp oss att hoppas :)

Givare

Inga givare än. Bli den första att bidra!

Insamlat belopp: 0 kr

Bidra till insamlingen...