Lova för synen!

Insamlingen startades den 11 nov 2013 av Lina Ö Sellgren.

Vår dotter Lova, sex år, drabbades i januari 2013 av Juvenil Ideopatisk Artrit, dvs barnreumatism. En sjukdom som drabbar ca 200 barn om året. En del av JIA barnen är ANA-positiva, vår dotter är en av dem. En del av de ANA-positiva barnen drabbas av en svår följdsjukdom i ögat som heter kronisk Irit. Irit är en tyst, inre inflammation, som inte känns för barnet och syns endast i mikroskop. Om inflammationen inte behandlas kan det leda till blindhet. Själva behandlingen, bl.a. kortisonögondroppar, kan leda till Grå starr. Iriterna tar lång tid att behandla, ofta flera månader. Som sämst har Lova haft 10% syn på det ena ögat och som mest har vi droppat ögat en gång per timme under hennes fyra iriter detta år. Vi har verkligen insett hur viktig synen är. Troligen vårt viktigaste sinne, men nåt man oftast tar för givet. Lovas syn har återgått till full synskärpa tack vare lappträning och behandling. Risken för nya iriter är något hon får leva med hela livet. Lova har redan utvecklat början till Grå starr. Lova står idag på två sorters sprutor bl.a. cellgifter, för att förhindra ledinflammationer och iriter. Vi är så tacksamma för den behandling som finns, men hoppas naturligtvis att forskningen går framåt! 95% av lämnad gåva går direkt till forskning inom ögonsjukdomar. Minsta belopp som är möjligt att bidra med är 50 kr. Hjälp oss gärna stödja Ögonfonden, ett bra alternativ till blomma eller annan uppvaktning på högtidsdagar och andra tillfällen. Det du gör idag för ögonforskningen kan – om tio, tjugo år – bidra till att ge dig själv, dina barn och barnbarn bättre syn. Vänliga hälsningar Lova med familj

Givare

Morfar och Lisbeth, Till morfar från Lova med familj, Morfar och Lisbeth, Till Annika och Peppe från Lova med familj, anna carlsson, Karin Svensson Wahlström, present till Lovas fröknar Lotta och Therese

Insamlat belopp: 2300 kr

Bidra till insamlingen...