Neil Lagali

Preclinical evaluation of novel inhibitors of ocular inflammation-induced angiogenesis

Inflammation och nybildning av skadliga blodkärl är vanliga komplikationer till många ögonsjukdomar och kan leda till blindhet. 

Dagens behandlingar av kärlnybildning i ögat består av kortisonbehandling eller anti-VEGF terapi. Kortison är effektivt men kan leda till glaukom och systemiska biverkningar. Anti-VEGF terapi är mer specifik och riktar sig mot ett särskilt ämne (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), som har stor betydelse för nybildning av blodkärl. Anti-VEGF terapi är ofta effektiv, men har i vissa fall begränsad effekt. 

Vi har utvecklat en modell där vi framkallar inflammation och kärlnybildning i hornhinnan med hjälp av en nylonsutur. I våra studier har vi på gennivån kunnat identifiera specifika ämne, utöver VEGF, som kan orsaka och förstärka nybildning av skadliga blodkärl som kan leda till synnedsättning. Av särskilt intresse är att ett flertal ämnen verkar fungera oberoende av VEGF, vilket innebär att dessa faktorer kan främja nybildning av blodkärl även när anti-VEGF terapi används. 

I det aktuella projektet kommer vi att undersöka exakt hur dessa nya ämne påverkar cellerna som bildar blodkärl. För att närmare studera de nyupptäckta ämnena, kommer vi att blockera dem med specifika metoder för att närmare utvärdera deras betydelse för kärlnybildning. Målet med projektet är att finna nya angreppspunkter för skadlig kärlnybildning i ögat och därmed bidra till utvecklingen att rädda fler patienter från blindhet.

modell av angiogenes i hornhinnan

I en modell av angiogenes i hornhinnan har vi bekräftat att proteinuttryck av VEGF och andra inflammatoriska faktorer (t.ex. CXCL5) påverkas av en sutur som placeras i hornhinnan för att framkalla inflammation och angiogenes. Genom att blockera vissa inflammatoriska faktorer kommer vi att utvärdera möjligheten att öka effektivitet av VEGF behandlingen.